Warunki sprzedaży


1.Sprzedaż hurtowa odbywa się w szkółce w Garczu od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18 oraz w soboty 8-15, w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu. Osobami uprawnionymi do zakupu hurtowego są firmy i osoby związane zawodowo z branżą szkółkarską i ogrodniczą.

2.Zamówienia należy składać :

-osobiście w szkółce

-telefonicznie (607-218-325; 601-159-986)

-meilem  cyrzandrzewka@wp.pl

3.Ceny przedstawione w ofercie hurtowej są cenami netto loco szkółka Garcz (stawka Vat na rośliny wynosi 8%). Zastrzegamy możliwość zmiany ceny bez podania przyczyny.

4.Reklamacje dotyczące jakości, wielkości, ilości powinny być składane w chwili odbioru towaru jednak nie później niż 3 dni od momentu dostawy.Sprzedawca zastrzega sobie 30-dniowy okres na rozpatrzenie reklamacji od dnia zgłoszenia. Wniesienie reklamacji nie zawiesza obowiązku uregulowania płatności przez kupującego, bez względu na przyczynę reklamacji.